Verkopen via Kenmerk

Wilt u uw product aanbieden via de meest bezochte webwinkel met aanvullend lesmateriaal voor primair en voortgezet onderwijs? Vanaf nu kan dat op de webshop van Kenmerk Educatief! Kenmerk neemt al ruim 40 jaar een prominente plaats in binnen het onderwijs. Miljoenen leerlingenboekjes, spellen, dvd’s, posters, kaarten en handleidingen vinden jaarlijks hun weg naar de scholen.

Om een plaats in de webshop te krijgen, voldoet uw product aan de volgende eisen:

  • Het lesmateriaal biedt een zinvolle aanvulling op de dagelijkse lespraktijk;
  • Het lesmateriaal is bij voorkeur gratis voor de scholen (scholen betalen verzend- en handlingkosten);
  • De inhoud past in het curriculum van de school en valt onder minstens een van de kerndoelen;
  • Het lesmateriaal is van een hoogwaardige kwaliteit, passend bij de doelgroep;
  • Het lesmateriaal is met zorg vormgegeven;
  • Het lesmateriaal is niet prominent gericht op reclame voor een product of merk maar wordt bijvoorbeeld geproduceerd in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met Tonny Klinkien via tonny@arko of 085-0475700