Lesprogramma's

Lekker Fit!

Lekker Fit! het lespakket voor een gezonde leefstijl. Lekker Fit! maakt basisschoolleerlingen op een leuke en leerzame manier vertrouwd met de voordelen van een gezonde leefstijl.

Lees meer

Volwassen worden lespakket

Hoe maak je kinderen bewust van de lichamelijke veranderingen op weg naar volwassenheid?  De antwoorden op deze vragen vormen de kern van het lespakket Volwassen Worden. 

Lees meer

PRIMA aanpak van pesten (VO)

Lespakket over pesten gebaseerd op de film SPIJT!

Lees meer

Nah dran!

Duitstalig informatieboekje voor leerlingen die al een paar jaar Duits hebben gehad, en voor de keus staan om Duits in hun vakkenpakket op te nemen.

Lees meer

Kommst du mit?

Kommst du mit? is bedoeld voor de hoogste groep van het basisonderwijs (groep 8) en voor kinderen in de brugklas van het voortgezet onderwijs: kinderen in de leeftijd van 11-13 jaar.

Lees meer

SuperChefs

Gezond eten levert een belangrijke bijdrage aan een gezond leven!
SuperChefs is een serie van acht wekelijkse kookworkshops voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Het lespakket is bedoeld om kinderen te verleiden tot het bereiden en eten van gezonde, duurzame en veilige voeding. Het programma is een verdieping van Smaaklessen, EU-Schoolfruit- en groenteprogramma en Lekker Fit! Het is door het Centrum Gezond Leven gecertificeerd als een goed onderbouwde interventie voor de Gezonde School. .

Lees meer

Dammen: Ontdek het zelf!

Laat uw leerlingen spelenderwijs de regels van het damspel én het plezier in het spel ontdekken!

Lees meer

Lespakket Tandenpoetsen

Trammelant in Tandenland gaat over mondgezondheid. Het is een project voor groep 1 t/m 4. Ieder kind krijgt o.a. een prentenboek en verspreid over het schooljaar worden drie animatiefilmpjes vertoond. De prentenboeken gaan uiteindelijk mee naar huis zodat ook daar aandacht aan het project wordt besteed.

Lees meer

Het gezonde leefstijlspel

Maak dagelijks gezonde keuzes in je eigen wijk.

Geschikt voor iedereen die met ouders werkt van kinderen in de leeftijd 0-12 jaar.

Lees meer

Doe het eens anders

Het Dalton praktijkboek ‘Doe het eens anders’ levert vervolgens vele concrete voorbeelden en stimuleert tot het nemen van nieuwe didactische initiatieven.

Lees meer

Dalton spel

Het speciaal ontwikkelde Dalton spel kan gezien worden als een strategisch vertrekpunt voor zowel beginnende Daltonscholen als voor Daltonscholen die inmiddels het predikaat hebben.

Lees meer

DALTON onderwijs, een ontwikkelingsgerichte inspiratie

Het onderwijsmodel dat Helen Parkhurst ontwierp, inspireert onderwijsgevenden nog voortdurend. Het Dalton Plan blijkt niet alleen in Nederland, maar in vele landen in de wereld naadloos aan te sluiten bij de actuele vormgeving van onderwijs.

Lees meer

Dalton opzoekboekje

Het Dalton opzoekboekje geeft de leerlingen tal van handelingswijzers en ideeën om de taakopdrachten nog zelfstandiger te kunnen uitvoeren.

Lees meer

De Basisagenda

De Basisagenda 2023-2024 is dé agenda voor leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs. De agenda ontleent zijn kracht aan zijn educatieve karakter, overzichtelijkheid én betaalbaarheid. Leren werken met een agenda?

Lees meer