Lesprogramma's

Lekker Fit!

Lekker Fit! het lespakket voor een gezonde leefstijl. Lekker Fit! maakt basisschoolleerlingen op een leuke en leerzame manier vertrouwd met de voordelen van een gezonde leefstijl.

Lees meer

Volwassen worden lespakket

Jonge mensen moeten zich bewust zijn van de veranderingen die hun lichaam doormaakt tijdens de puberteit. Maar vooral aan het begin van deze overgang van kind naar volwassene varieert de voorkennis over veranderingen in het lichaam tijdens de puberteit sterk van leerling tot leerling.

Lees meer

Toolbox Gezonde Voeding en Opvoeding voor Peuters

De toolbox ‘Gezonde Voeding en Opvoeding voor Peuters‘ bevat acht interactieve workshops om de boodschap over gezonde (op)voeding over te brengen op ouders van peuters. De informatie en opvoedtips in de workshops en de bijbehorende ouderbrochure, geven ouders een handvat om gemakkelijker gezonde keuzes te maken voor hun kind en voor zichzelf!

Lees meer

BANG - Angst als vriend of vijand

Eén op de vijf mensen krijgt in zijn leven te maken met serieuze angstklachten of een dwangstoornis. Ook bij kinderen in de basisschoolleeftijd komen deze klachten voor.

Lees meer

PRIMA aanpak van pesten (VO)

Lespakket over pesten gebaseerd op de film SPIJT!

Lees meer

DOiT

DOiT maakt leerlingen van de leerjaren 1 en 2 van het voortgezet onderwijs op een leuke en leerzame manier vertrouwd met de voordelen van een gezonde leefstijl.

Lees meer

Blik in de Klas

Het lespakket Blik in de Klas met gratis weblessen over blik en blikrecycling. Op deze pagina bestelt u de bijbehorende cadeautjes en certificaten.

Lees meer

Zet je hersenen aan het werk!

Een fascinerend boekje over de hersenen.

Lees meer

Nah dran!

Duitstalig informatieboekje voor leerlingen die al een paar jaar Duits hebben gehad, en voor de keus staan om Duits in hun vakkenpakket op te nemen.

Lees meer

Kommst du mit?

Kommst du mit? is bedoeld voor de hoogste groep van het basisonderwijs (groep 8) en voor kinderen in de brugklas van het voortgezet onderwijs: kinderen in de leeftijd van 11-13 jaar.

Lees meer

Supershopper

SuperShopper is een programma voor kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Het bestaat uit twee lessen op school en een speurtocht in een plaatselijke supermarkt. Het is een verdieping op Smaaklessen, SchoolGruiten en Lekker Fit!.

Lees meer

SuperChefs

Gezond eten levert een belangrijke bijdrage aan een gezond leven!
SuperChefs is een serie van acht wekelijkse kookworkshops voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Het lespakket is bedoeld om kinderen te verleiden tot het bereiden en eten van gezonde, duurzame en veilige voeding. Het programma is een verdieping van Smaaklessen, EU-Schoolfruit- en groenteprogramma en Lekker Fit! Het is door het Centrum Gezond Leven gecertificeerd als een goed onderbouwde interventie voor de Gezonde School. .

Lees meer

Epilepsie: Kortsluiting in je hersenen

Informatie over epilepsie. Met dvd 'Geen bereik', het verhaal van twee jongeren met epilepsie.

Lees meer

Dammen: Ontdek het zelf!

Laat uw leerlingen spelenderwijs de regels van het damspel én het plezier in het spel ontdekken!

Lees meer

Lespakket Tandenpoetsen

Trammelant in Tandenland gaat over mondgezondheid. Het is een project voor groep 1 t/m 4. Ieder kind krijgt o.a. een prentenboek en verspreid over het schooljaar worden drie animatiefilmpjes vertoond. De prentenboeken gaan uiteindelijk mee naar huis zodat ook daar aandacht aan het project wordt besteed.

Lees meer

Het gezonde leefstijlspel

Maak dagelijks gezonde keuzes in je eigen wijk.

Geschikt voor iedereen die met ouders werkt van kinderen in de leeftijd 0-12 jaar.

Lees meer

Doe het eens anders

Het Dalton praktijkboek ‘Doe het eens anders’ levert vervolgens vele concrete voorbeelden en stimuleert tot het nemen van nieuwe didactische initiatieven.

Lees meer

Dalton spel

Het speciaal ontwikkelde Dalton spel kan gezien worden als een strategisch vertrekpunt voor zowel beginnende Daltonscholen als voor Daltonscholen die inmiddels het predikaat hebben.

Lees meer

DALTON onderwijs, een ontwikkelingsgerichte inspiratie

Het onderwijsmodel dat Helen Parkhurst ontwierp, inspireert onderwijsgevenden nog voortdurend. Het Dalton Plan blijkt niet alleen in Nederland, maar in vele landen in de wereld naadloos aan te sluiten bij de actuele vormgeving van onderwijs.

Lees meer

Dalton opzoekboekje

Het Dalton opzoekboekje geeft de leerlingen tal van handelingswijzers en ideeën om de taakopdrachten nog zelfstandiger te kunnen uitvoeren.

Lees meer

Hedra Drankenkartons

Met het lespakket Drankenkartons kunt u uw leerlingen klassikaal of zelfstandig laten werken aan het thema recycling. Het lespakket is ook geschikt voor een presentatie of spreekbeurt. Inclusief prijsvraag, waarmee uw klas een bezoek aan de recyclingfabriek kan winnen. (Het lespakket is voldoende voor 30 leerlingen)

Lees meer

De Basisagenda

De Basisagenda 2021-2022 is dé agenda voor leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs. De agenda ontleent zijn kracht aan zijn educatieve karakter, overzichtelijkheid én betaalbaarheid. Leren werken met een agenda?

Lees meer