DALTON onderwijs, een ontwikkelingsgerichte inspiratie

Het onderwijsmodel dat Helen Parkhurst ontwierp, inspireert onderwijsgevenden nog voortdurend. Het Dalton Plan blijkt niet alleen in Nederland, maar in vele landen in de wereld naadloos aan te sluiten bij de actuele vormgeving van onderwijs.

Prijs: 39,75
(excl. verzend- en administratiekosten)
Bestelnummer: ONTWIKKELING
Op voorraad

Samenstelling lespakket

Omschrijving Prijs
Aantal
Daltononderwijs, een ontwikkelingsgerichte inspiratie € 39,75

Beschrijving

De auteurs geven in dit boek aan dat de pedagogische en de onderwijspsychologische inzichten van Helen Parkhurst nog steeds actueel zijn. Met dit boek willen zij daarom een handreiking geven aan leerkrachten om de pedagogische en didactische ideeën van het daltononderwijs in de praktijk uit te werken. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van door de auteurs ontwikkelde onderwijshulpmiddelen en praktische tips en voorbeelden uit het onderwijsveld.

DALTON onderwijs, een ontwikkelingsgerichte inspiratie
Het onderwijsmodel dat Helen Parkhurst ontwierp, inspireert onderwijsgevenden nog voortdurend. Het Dalton Plan blijkt niet alleen in Nederland, maar in vele landen in de wereld naadloos aan te sluiten bij de actuele vormgeving van onderwijs.  

De eis om rekening te houden met individuele verschillen tussen leerlingen krijgt in het Daltononderwijs gestalte door een zelfstandige leerhouding van iedere leerling te benadrukken. Het werken met taken is hier een uitwerking van.  

Met nadruk wijzen de auteurs op de fundamentele verandering in het denken over leren en onderwijs. Het onderwijs dient niet aanbodgestuurd te zijn maar vraaggestuurd.  

De behoeften en de interesses van de leerlingen zijn primair. De leerlingen hebben zelf een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van hun eigen leren. Roel Röhner en Hans Wenke geven in dit boek aan dat de pedagogische en de onderwijs- psychologische inzichten van Helen Parkhurst nog steeds actueel zijn.  

Met dit boek willen zij daarom een handreiking geven aan leerkrachten om de pedagogische en didactische ideeën van het Daltononderwijs in de praktijk uit te werken.  

Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van door de auteurs ontwikkelde onderwijs hulpmiddelen en praktische tips en voorbeelden uit het onderwijsveld.  

Als Dalton Consultants werken Roel Röhner en Hans Wenke samen met schoolteams voortdurend aan de vormgeving van het Dalton concept. Steeds opnieuw vragen leerkrachten dan om concrete voorbeelden, om duidelijke omschrijvingen van Dalton materiaal. De vele materialen die de auteurs ontwikkelden en inzetten ter ondersteuning van een teamproces, blijken door docenten direct in de klas te worden gebruikt en vormen vaak de inspiratie om er zelf nieuwe elementen aan toe te voegen.  

Alle in dit boek opgenomen voorbeelden moeten dan ook gezien worden als aanzet tot het stimuleren van die eigen creativiteit en interne ontwikkeling van het Dalton concept in de school.