Dalton spel

Het speciaal ontwikkelde Dalton spel kan gezien worden als een strategisch vertrekpunt voor zowel beginnende Daltonscholen als voor Daltonscholen die inmiddels het predikaat hebben.

Prijs: 26,00
(excl. verzend- en administratiekosten)
Bestelnummer: DALTONSPEL
Op voorraad

Samenstelling lespakket

Omschrijving Prijs
Aantal
Daltonspel € 26,00

Beschrijving

Concrete voorbeelden voor het Dalton onderwijs Hans Wenke en Roel Röhner hebben een viertal onderwijspublicaties samengesteld voor de Dalton praktijk. Concrete voorbeelden zullen schoolteams, leerkrachten en leerlingen zeker stimuleren tot eigen creativiteit.

Voor schoolteams
Het speciaal ontwikkelde Daltonspel kan gezien worden als een strategisch vertrekpunt voor zowel beginnende Dalton scholen als voor Dalton scholen die inmiddels het predikaat hebben. Het spel plaatst schoolteams en individuele leerkrachten voor keuzes en zet aan tot het vinden van oplossingen voor het uitstippelen van een eigen Dalton route voor de school.

Het Dalton praktijkboek ‘Doe het eens anders’ levert vervolgens vele concrete voorbeelden en stimuleert tot het nemen van nieuwe didactische initiatieven.

Het Dalton opzoekboekje geeft de leerlingen tal van handelingswijzers en ideeën om de taakopdrachten nog zelfstandiger te kunnen uitvoeren.

Drie mappen met keuzetaken op basis van meervoudige intelligentie bevatten unieke opdrachten bestemd voor alle groepen in de school.
In het Dalton praktijkboek ‘Doe het eens anders’ komen al enkele voorbeelden voor van deze opdrachtkaarten waarmee kinderen zelfstandig aan de slag kunnen gaan.  Voor de onderbouw bevat de map 25 opdrachtkaarten in de vorm van handelingswijzers. Voor de midden- en bovenbouw zijn er 50 verschillende opdrachtkaarten beschikbaar met als toevoeging een evaluatie mogelijkheid en een  aftekenmodel. Deze keuzetaken zijn nu al op sommige scholen de aanleiding voorhet opnieuw inrichten van de kieskast. Inmiddels is ook gebleken hoe leerkrachten door middel van dit materiaal gestimuleerd worden om zelf het aantal kaarten aan te vullen met eigen creatieve ideeën.

Samenhang
Daar waar de drie grondprincipes van Dalton slechts in samenhangend verband hun werkelijke waarde hebben, zo vormen in feite deze vier producten een onlosmakelijke eenheid. Deze vier publicaties geven een nieuwe impuls aan het Dalton proces in de school wanneer ze in samenhang worden ingezet.  

Het speciaal ontwikkelde Dalton spel kan gezien worden als een strategisch vertrekpunt voor zowel beginnende Daltonscholen als voor Daltonscholen die inmiddels het predikaat hebben.
Ht spel plaatst schoolteams en individuele leerkrachten voor keuzes en zet aan tot het vinden van oplossingen voor het uitstippelen van een eigen Dalton route voor de school.